Volební manažer

Karel Komínek

Volební manažer (nebo také manažer volební kampaně) je člověk zodpovědný za volební kampaň. Náplní práce volebního manažera je především koordinace získávání finančních prostředků na kampaň (například formou fundraisingu), zajištění dostatečného mediálního pokrytí a reklamy či organizace dobrovolníků zapojených do kontaktní kampaně.

Hlavním úkolem volebního manažera je příprava volební strategie a následné vhodné zvolení nástrojů a metod k dosažení stanoveného cíle. Tento proces probíhá v úzkém kruhu volebního týmu s předními představiteli dané politické strany či kandidáta jednotlivce.

Povolání volebního manažera zastávají většinou bývalí politici, diplomaté, mluvčí či političtí poradci a konzultanti, nebo specialisté v oblasti médií a komunikace.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Volební manažer. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volebni-manazer