Volební prognóza

Karel Komínek

Jako volební prognózu označujeme odhad výsledků voleb. Je třeba tento pojem odlišovat od stranických či volebních preferencí.

Volební prognóza sice využívá výsledky výzkumů preferencí, doplňuje je ale také o další podklady. Z hlediska predikce je proto považována za nejpřesnější, je však zapotřebí důkladné znalosti volebního trhu a chování voličů.

K modelování tedy obvykle využívá také zkušenosti z minulých voleb, konkrétně například disciplinovanost voličů daných politických stran či naopak přesuny v koncovce voleb. Roli může hrát neochota voličů veřejně se přiznat k podpoře určité strany. Zohledňována dále bývá také ochota lidí k účasti ve volbách či trendy ve volební účasti.

V zásadě však není stanovena jednotná metodika volebních prognóz a různé společnosti tak mohou přikládat důležitost jiným faktorům.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Volební prognóza. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volebni-prognoza