Arrow Kenneth

Karel Komínek

Kenneth Arrow je americkým profesorem ekonomie, uznávaným zejména pro svou teorii rovnováhy a konkurenční ekonomice nebo teorii společenské volby. Díky svým myšlenkám nejen z oblasti teorie racionální volby je Arrow považován za předního neoklasického teoretika ekonomie.

Narodil se v New Yorku, kde také absolvoval City College a Columbia University. Po konci druhé světové války začal působit na univerzitě v Chicagu a Stanfordu, později také přednášel na Churchill College v Cambridgi a univerzitě ve Vídni. Od roku 1968 působí jako profesor ekonomie na Harvard University.1

Stěžejním Arrowovým dílem je Social Choice and Individual Values, v němž se zabýval otázkou, zda lze najít nejlepší řešení, které by přineslo společensky nejvýhodnější rozhodnutí odpovídající racionálnímu chování. Odpovědí je tzv. Arrowův teorém, který tvrdí, že pro tři a více lidí neexistuje spravedlivé kolektivní řešení, které by neznevýhodnilo alespoň jednoho z nich.

Příčinou nespravedlivé distribuce ať už v ekonomice či politice jsou tzv. cyklické většiny – v každé dané chvíli existuje preference, která může porazit preference jiné, proto nikdy nelze uspokojit preference všech účastníků distribuce.2

V rámci své teorie blahobytu a ekonomické rovnováhy přišel Arrow s hypotézou, že pro zachování rovnováhy trhu je třeba, aby vláda prováděla redistribuci příjmu napřímo, než aby tak činila skrz regulaci cen.

Pro efektivní čerpání financí tak má stát zavést paušální daň pro přesun majetku a trh má zůstat volně fungující v rámci rovnováhy. Nejen za tyto přelomové myšlenky dostal spolu se sirem Johnem R. Hicksem v roce 1972 Nobelovu cenu za ekonomiku a mimo jiné také nejvyšší americké ocenění pro vědce National Medal of Science v roce 2004.3

[divider scroll_text=“zdroj“]

(1) Nobelprize. Kenneth J Arrow. 2015 (cit. 2015-04-05). (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/arrow-bio.html).

(2) Říchová, Blanka. 2000. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.

(3) Britannica. Kenneth J Arrow. 2015 (cit. 2015-04-05). (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/36137/Kenneth-J-Arrow).

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Arrow Kenneth. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/arrow-kenneth