Higgins Michael

Karel Komínek

Dr Michael Higgins se ve své odborné činnosti dlouhodobě zabývá politickou komunikací, prolínání politiky s populární kulturou či politickou a sociální rolí médií a žurnalistiky.

Jeho jméno je spojeno s britskou University of Strathclyde, jako hostující profesor však přednášel již na celé řadě dalších evropských univerzit a snad i díky tématu svých přednášek se těší mezi studenty značné popularitě.

V roce 2013 byl rovněž jedním z hostů prvního ročníku letní školy „Politika a Média“, kterou pořádaly katedry Politologie a Mediálních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity.

Je rovněž členem redakčních rad odborných periodik, jako jsou Communication Theory nebo Journalism Education. Je také autorem mnoha článků a publikací. Jako příklady jmenujme Media and Their Publics nebo The Cambridge Companion to Modern British Culture.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Higgins Michael. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/higgins-michael