Lippmann Walter

Karel Komínek

Walter Lippmann byl americký novinář, politický komentátor a dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny. Na poli sociálních věd proslul svými pracemi o masové kultuře, veřejném mínění, roli médií a utváření stereotypů.

Veřejné mínění

Ve své nejslavnější knize Public Opinion z roku 1922 představil tezi, že běžní občané již nemůžou být schopni rozhodovat o veřejných záležitostech racionálně, protože mediální forma sdělení, která začala dominovat, má tendenci informace přetvářet do stereotypních obrazů, spíše než je detailně rozebírat.1

Obtíž racionální volby tedy neviděl v případné iracionalitě jedince, ale v komunikačním systému médií, který zhušťuje informace do jednoduchých sloganů vytvářejících stereotypní reakce.2

Jako první tak využil koncept stereotypů ve studiu veřejného mínění, a také jako jeden z prvních hledal příčiny chování mas v působení médií.2 Studium stereotypů ho přivedlo ke skepsi o racionalitě veřejného mínění, které bylo pokřiveno propagandou. Rozmach sumy informací dle Lippmanna vedl k nemožnosti se v nich orientovat, lidé proto stále více spoléhají na interpretace autorit.3

Konsensus Almonda a Lippmanna

V otázce veřejného mínění převládal v 50. a 60. letech 20. století tzv. konsensus Almonda a Lippmanna, který je založen na třech předpokladech:4

  • Veřejné mínění je těkavé (volatilní) a závisí na nevyzpytatelných přesunech v reakci na aktuální vývoj.

  • Veřejné mínění je nekoherentní, chybí organizovaná nebo konzistentní struktura.

  • Veřejné mínění je irelevantní při procesu tvorby politik. Političtí lídři ho ignorují.

Kritika klasické teorie demokracie

Své předchozí závěry rozpracoval v polemice The Phantom Public z roku 1925, kde soudil, že role veřejnosti na utváření politiky je druhotná. Byl skeptický k roli masy a její schopnosti prosadit své zájmy. Ve své polemice dospěl až k zpochybnění klasické teorie demokracie. Jeho kritika však nebyla elitářská, naopak se snažil zaměřit na morálku, jejíž relativita měla vysvětlit volební chování mas.2

Otázka morálky ho zaměstnala na několik dalších let; výsledkem byla kniha A Preface to Morals z roku 1929. Morální imperativ zakládal na racionalitě a nezaujatosti lidí. Současně však připouštěl, že by se musela společnost převychovat, aby začala plnit jeho imperativ a dala přednost vzdálenějšímu dobru před okamžitým požitkem.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) BRITANNICA. Walter Lippmann. www.britannica.com [online] [cit. 2015-03-11]  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/342965/Walter-Lippmann

(2) EULAU, Heinz. Walter Lippmann. International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968. [online] [cit.2015-03-11] http://www.encyclopedia.com/topic/Walter_Lippmann.aspx

(3) ŠIMŮNEK, Michal. Walter Lippmann: Veřejné mínění. Revue pro média. Č. 3. 2002. [online] [cit. 2015-03-11] http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue03/recenze_lippmann.htm

(4) ROSKIN, M. G. Political Science – Political Culture. www.britannica.com [online] [cit. 2015-02-27] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467721/political-science/247911/Political-culture#ref848596

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Lippmann Walter. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/lippmann-walter