Personalizace politiky

Karel Komínek

Personalizace politiky je proces přítomný v politických kampaních i v rámci politické komunikace obecně. Personalizace politiky má rostoucí tendenci a bývá označována za jeden z charakteristických rysů demokratických systémů euroamerické civilizace. Proces lze dělit na personalizaci politiky (vnitřní personalizace) a personalizaci komunikace (vnější personalizace).1

Koncept personalizace politiky popisuje vzrůstající význam jednotlivců (lídrů politických stran, politických kandidátů, politiků) v rámci politického systému na úkor kolektivního rozhodování. V praxi parlamentních demokracií se proces projevuje koncentrací většího množství pravomocí a odpovědnosti například v pozici ministerského předsedy nebo předsedy politické strany.

Personalizace komunikace se týká především volebních kampaní. Základním rysem těchto kampaní je upřednostňování vlastností konkrétního kandidáta politické strany před programem strany. Kandidát je také představován jako hlavní výhoda politické strany, často jsou zdůrazňovány jeho morální kvality, úspěšnost, schopnost prosazovat názory, se kterými se voliči ztotožňují, atd.

V ČR je proces patrný od roku 2002, kdy se první známky personalizace objevují v souvislosti s vymezováním lídrů dvou nejsilnějších stran ve volbách. Dochází k profesionalizaci kampaní ve smyslu ideálního typu „marketingově orientované strany“ popsaného Lees-Marshment.2

Vhodnější předpoklady pro personalizaci politické komunikace nabízí spíše většinový než poměrný volební systém, a spíše jednomandátové než vícemandátové volební obvody.3

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) ROZMAJZL, Lukáš. Srovnání vybraných jevů politické komunikace u politických stran v ČR: profesionalizace, personalizace a negativita. Praha, 2011. DP. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.

(2) MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 978-80-210-5169-0.

(3) KARVONEN, Lauri. The Personalization of Politics: What does research tell us so far, and what further research is in order?. Åbo, 2007. Research paper. Åbo Akademi, Department of Political Science.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Personalizace politiky. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/personalizace-politiky