Propaganda

Karel Komínek

Jako propagandu můžeme označit šíření informací se záměrem utvářet názory a podněcovat k politické akci. Propagandu je taktéž možné chápat jako určitou formu (nejen politické) komunikace, která slouží k manipulaci.1 Jinými slovy lze říci, že je to neobjektivní informace, které slouží k formování veřejného chování.2

Pojem pochází z latiny – propagation původně odkazoval k biologické reprodukci rostlin a živočichů. Do povědomí se propaganda dostala v 17. století, kdy tento pojem vznikl z názvu úřadu Svaté kongregace pro šíření víry, jež měla v rámci katolické církve šířit víru po celém světě. Propaganda měla šířit náboženské myšlenky a formovat názory a myšlení mas.2

Propaganda získala pejorativní význam již po první světové válce, kdy jí všechny zúčastněné země využívaly k mobilizaci obyvatel k boji či k oslabení morálky nepřítele.2

Ve 30. letech 20. století byla v mezinárodním měřítku hojně využívána jak fašistická a nacistická, tak komunistická propaganda. Což později vedlo ke snaze propagandu jako takovou zkoumat, v roce 1937 byl např. založen Ústav pro studium propagandy na Yale.3

Moderní propaganda čerpá z reklamy, public relations, komunikace a masové psychologie. Zjednodušuje složité problémy nebo ideologii, schválně zamlčuje negativní informace, které by jí mohly poškodit. Je ale nutné zmínit, že ne všechna propaganda musí být špatná, vždy záleží na tom, co a jak je propagováno.2

K propagandě můžeme přirovnat také tzv. spin doctoring.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) HEYWOOD, Andrew. Politologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 206.

(2)  United States Holocaust Memorial Museum. What is Propaganda? [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.ushmm.org/propaganda/resources/

(3) BEALEY, Frank; JOHNSON, Allan G. The Blackwell Dictionary of Political Science: A User’s Guide to Its Terms. Vyd. 1. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 1999, s. 270-271.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Propaganda. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/propaganda