Wolfsfeld Gadi

Karel Komínek

Gadi Wolfsfeld, Ph.D. je izraelský profesor politologie, který třicet let přednášel na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Jeho hlavními obory jsou politická komunikace, měnící se role médií a využívání sdělovacích prostředků v konfliktních situacích.1

Svůj titul Ph.D. získal na americkém Massachusetts Institute of Technology (MIT). Později působil v sekci výzkumu politické komunikace v Americké politologické asociaci (APSA) a jako ředitel institutů Smart Family Institute of Communication a Levi Eshkol Institute for Economic, Social and Political Research. Dnes působí na Sammy Ofer School of Communication.1

Ve své knize Media and Political Conflict z roku 1997 se zabývá ústřední rolí sdělovacích prostředků v politických konfliktech a nabízí svůj model politické soutěže. V něm popisuje, že je nutné vnímat soutěž médií v rámci větší soutěže o politickou moc. Média se tak přímo stávají aktéry střetů.2

V knize Media and the Path to Peace z roku 2004 naopak popisu roli médií v mírotvorném procesu. Sám zde přichází s tezí, že média a jejich forma sdělení působí v mírových procesech spíše destruktivně. Současně však nalezl několik případů, kdy média působila i konstruktivně.3

Mezi jeho další díla patří: Making Sense of Media and Politics: Five Principles in Political Communication (2011), Political Communication in a New Era: A Cross-National Perspective (2003), Framing the Intifada: Media and People (1993) a jiné.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) IDC. Prof. Gadi Wolfsfeld. www.portal.idc.ac.il [online] [cit. 20. 3. 2015] http://portal.idc.ac.il/faculty/en/pages/profile.aspx?username=gwolfsfeld

(2) GOOGLE BOOKS. Media and Political Conflict. www.books.google.cz [online] [cit. 20. 3. 2015] http://books.google.cz/books/about/Media_and_Political_Conflict.html?id=Ccvg1Ln6_VQC

(3) GOOGLE BOOKS. Media and the Path to Peace. www.books.google.cz [online] [cit. 20. 3. 2015] http://books.google.cz/books?id=2Nwnjf3XLwcC

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Wolfsfeld Gadi. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/wolfsfeld-gadi