Lebeda Tomáš

Karel Komínek

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D. je známým politologem, docentem politologie a vedoucím Katedry politologie a evropských studií na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Na této katedře působí od roku 2008, profesní dráhu ale začínal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV ČR. Specializuje se převážně na problematiku volebních systémů, voleb a volebního chování. V této oblasti je spoluautorem … Read More

Lebedová Eva (Bradová)

Karel Komínek

Mgr. Eva Lebedová Ph.D. přispěla k rozvoji politického marketingu v České republice a také rozvoji oblasti politické komunikace. Vyučuje na Katedře politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi její vyučované kurzy patří např. politická komunikace, politický marketing a volební kampaně, politika pro každého, teorie demokracie či úvod do politologie. V rámci její výzkumné činnosti se zabývá např. negativní … Read More

Linek Lukáš

Karel Komínek

PhDr. Lukáš Linek, PhD. je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v.v. i. Vyučuje na katedře sociologie Fakulty sociální věd v Praze a externě vyučuje na katedře politologie Fakulty sociálních studií v Brně. Mezi hlavní témata jeho výzkumu patří v obecně rovině politické jednání a politické postoje. Konkrétně se zabývá studiem volební účasti a volbou strany, postoji k politickým institucím … Read More

Macková Alena

Karel Komínek

Alena Macková studuje doktorský program na Masarykově univerzitě, kde také vyučuje.  Zaměřuje se na výzkum kampaní, zejména ale na oblast politické komunikace se zaměřením na nová média.  Těm se bude věnovat jak ve své plánované dizertaci, tak v práci – v rámci mezinárodního výzkumného týmu pod projektem VITOVIN Na IVDRM (interdisciplinární tým sdružující výzkumníky soustředící se na různé aspekty nových … Read More

Matušková Anna

Karel Komínek

Mgr. Anna Matušková, Ph.D. je odbornou asistentkou na katedře marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity.