Almond Gabriel A.

Karel Komínek

Gabriel Abraham Almond byl americký politolog proslulý svými průkopnickými pracemi v oborech komparativního přístupu ve studiu politických systémů, politického rozvoje a politické kultury. Během své kariéry přednášel na amerických univerzitách Yale, Princeton a Stanford. V letech 1965 a 1966 byl předsedou Americké politologické asociace (APSA).1 Politická kultura Gabriel Almond a Sidney Verba vydali v roce 1963 přelomovou studii The Civic … Read More

Arrow Kenneth

Karel Komínek

Kenneth Arrow je americkým profesorem ekonomie, uznávaným zejména pro svou teorii rovnováhy a konkurenční ekonomice nebo teorii společenské volby. Díky svým myšlenkám nejen z oblasti teorie racionální volby je Arrow považován za předního neoklasického teoretika ekonomie. Narodil se v New Yorku, kde také absolvoval City College a Columbia University. Po konci druhé světové války začal působit na univerzitě v Chicagu … Read More

Bennett Lance

Karel Komínek

Lance Bennett, Ph.D je americký politolog přednášející na výzkumné univerzitě státu Washington. Jeho hlavními obory jsou média a politika, politická psychologie, teorie komunikace a politická kultura.1 Svůj doktorát získal roku 1974 na univerzitě Yale a od té doby vyučuje na univerzitě státu Washington, kde také založil výzkumné Centrum komunikace a občanské angažovanosti (CCCE). Cílem Centra je zkoumat, jakým způsobem mohou … Read More

Blondel Jean

Karel Komínek

Jean Blondel je emeritním profesorem Katedry politických a sociálních věd na European University Institut v italské Florencii. Dodnes se řadí mezi světové teoretiky politologie, je odborníkem zejména v oblasti komparativní politiky a teorie stranických systémů.1 Mezi nejvýznamnějšími publikace Jeana Blondela patří Voters, parties and leaders : the social fabric of British politics, dále Comparative legislatures nebo Political parties. A genuine … Read More

Dahlgren Peter

Karel Komínek

Peter Dahlgren je emeritním profesorem mediálních a komunikačních studií na švédské Univerzitě v Lundu. Ve své akademické činnosti se především soustředí na témata politické komunikace, veřejné sféry, nových médií a politické aspekty Internetu a občanské společnosti.  V posledních letech publikoval řadu knih a článků, např. Television and the Public Sphere z roku 1995, Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and … Read More